Bosákova 7 / Bratislava 851 04 / Kontakt.: 0904 365 044

Zodpovedný vedúci: Patrik Prekopp / kontakt: 0907 715 890
ARTKOV s.r.o., Budatínska 81, Bratislava 851 06  (IČO: 35908769 DIČ: 2021907624 IČ DPH: SK2021907624)